Wolontariat – świadomy wybór

przez | 15 października 2014

Plakat hospicjumStowarzyszenie „Hospicjum Ziemi Kluczborskej Św. Ojca Pio” wraz z nieformalną grupą „Działamy razem” rozpoczęło realizację projektu pod nazwą „WOLONTAIAT – ŚWIADOMY WYBÓR” dofinansowanego  ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Środków Samorządu Województwa Opolskiego.
Celem projektu jest promocja idei wolontariatu wśród młodzieży powiatu kluczborskiego, a także wśród środowiska nauczycielskiego, co przyczyni się do zwiększenia świadomości w tym zakresie. Realizacja tego celu odbędzie się poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń dla dzieci i młodzieży wybranych szkół powiatu kluczborskiego.
Działalność każdego hospicjum w dużej mierze opiera się na wolontariackiej ofiarności i wielkim sercu. Podobnie jest w wypadku Stowarzyszenia „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio”. Z obserwacji i statystyk prowadzonych przez Hospicjum wynika, że z roku na rok wzrasta liczba pacjentów będących pod jego opieką co ściśle wiąże się z rosnącymi potrzebami w zakresie wolontariatu. Działania realizowane w ramach powyższego projektu mają na celu rozwiązanie tego problemu. Poprzez szkolenia prowadzone wśród młodzieży chcemy zwiększyć liczbę wolontariuszy świadczących swoją pomoc dla Hospicjum. Zawiązując współpracę ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi powiatu kluczborskiego, chcemy rozbudzać i przybliżać idee wolontariatu wśród młodzieży a jednocześnie wśród nauczycieli, co na bieżąco będzie zwiększać zaangażowanie środowiska szkolnego w działalność prospołeczną. Mała świadomość naszego społeczeństwa w zakresie tematyki dotyczącej wolontariatu powoduje, iż nie dostrzega się w nim alternatywy na lepsze jutro poprzez możliwość aktywnego zagospodarowania wolnego czasu pomagając innym, a tym samym przyczynić się do budowy społeczeństwa otwartego na innych ludzi. Nasze działania w ramach projektu pozwolą na zwiększenie tej świadomości tak aby młodzi ludzie bez obaw i wahania decydowali się dać swój wolny czas i energię innym ludziom, potrzebującym naszego wsparcia i pomoc.
Harmonogram szkoleń w ramach projektu przedstawia się następująco:

20.10.2014r. godz.  10.00    Publiczne Gimnazjum w Byczynie
16.10.2014r. godz.  10.00    PSP w Byczynie
24.10.2014r. godz.  9.00    Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Chocianowicach – szkolenie dla uczniów podstawówki
24.10.2014r. godz. 12.00    Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Chocianowicach – szkolenie dla gimnazjalistów
30.10.2014r. godz. 9.00    PSP w Bogacicy
21-23.10.2014r. godz. 8.45    PSP nr 1 w Kluczborku
04.11.2014 godz. 9.00    Publiczne Gimnazjum nr 5 w Kluczborku
27.10.2014 godz. 9.00    Publiczne Gimnazjum w Bogacicy
17.10.2014 godz. 8.50    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach.

Komentarze

komentarze