„Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości opieki paliatywnej dla mieszkańców regionu poprzez zakup wyposażenia do siedziby stacjonarnego Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Smardach Górnych”.

przez | 10 października 2022

Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio realizuje projekt  pod nazwą:  „Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości opieki paliatywnej dla mieszkańców regionu poprzez zakup wyposażenia do siedziby stacjonarnego Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Smardach Górnych”.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju instytucyjnego i infrastrukturę w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach działań zakupione zostaną 3 komplety zabudowy meblowej wykonanej na wymiary do pokoi pacjentów będących pod opieką hospicjum stacjonarnego Św. Ojca Pio w Smardach Górnych

 

Suma wszystkich kosztów: 7 500,00 zł

Planowana kwota dotacji : 5 000,00 zł

wkład własny finansowy: 2 500,00 zł

Termin realizacji projektu:  31.12.2022

Komentarze

komentarze