Centrum ulgi w cierpieniu rodzinie przy hospicjum-W ramach projektu niw zakupiliśmy

przez | 31 lipca 2023

Kwota dotacji wynosi 130 000 zł

Kwota przeznaczono na rozwój instytucjonalny 26 000 zł

W ramach dotacji z Narodowego Instytutu Wolności zakupiliśmy :

Sfinansowano/Współfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. @Komitet do spraw Pożytku Publicznego

NOWEFIO

Komentarze

komentarze