Historia

Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio prawnie zostało powołane do życia w dniu 25.07.2003r. postanowieniem Sądu Gospodarczego w Opolu i jego wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000168645.

W 2004 roku otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego. Terenem naszego działania jest cały powiat kluczborski. W chwili obecnej działamy jako hospicjum domowe. Otaczamy opieką osoby chorujące na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia w ich domach.

Naszym celem jest szeroko rozumiana pomoc chorym i ich rodzinom. Oprócz pomocy medycznej, lekarskiej i pielęgniarskiej, zapewniamy opiekę rehabilitanta, a także wsparcie psychologa i prawnika, oraz naszych wolontariuszy, skierowaną do chorych oraz ich rodzin.

Zarząd Stowarzyszenia powołał w 2004 roku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Hospicjum Domowe Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio” w skład którego wchodzi także poradnia medycyny paliatywnej. Nasz zespół domowej opieki paliatywnej codziennie otacza opieką chorych i cierpiących z całego powiatu kluczborskiego.

W kwietniu 2005 roku po dwóch latach posługi chorym opartej wyłącznie o środki zgromadzone w czasie zbiórek oraz od nielicznych sponsorów – otrzymaliśmy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. W związku z tym z dniem 01.05.2005 rozpoczął swoją działalność wspomniany Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Hospicjum Domowe Św. Ojca Pio”.

Opieka nad chorym zbliżającym się do schyłku swojego życia, w Jego domu, to podstawowa działalność naszego Stowarzyszenia. Każdy chory, zwłaszcza w ostatnich dniach pragnie być we własnym domu, otoczony ciepłem najbliższych, znanymi sprzętami. Kiedy chory cierpi, lub rodzina nie jest w stanie podołać obowiązkom związanym z opieką nad terminalnie chorym, wtedy my jesteśmy dla Niego i Jego najbliższych. Mieszkanie chorego, jeżeli jest to konieczne, wyposażamy bezpłatnie w potrzebny sprzęt (specjalistyczne łóżko lub materac przeciwodleżynowy, toaletę pokojową, wózek inwalidzki lub chodzik). Jeśli zachodzi potrzeba ustawiamy koncentrator tlenu, inhalator, czy ssak medyczny oraz inny wysokiej klasy sprzęt medyczny. Nasi pacjenci mogą liczyć na profesjonalną pomoc rehabilitacyjną opartą na wiedzy i doświadczeniu naszej rehabilitantki, przy pomocy specjalistycznych przy łóżkowych urządzeń rehabilitacyjnych montowanych w domu pacjenta. Do dyspozycji pacjenta i jego rodziny jest nasz psycholog oraz prawnik. Lekarze, pielęgniarki i wolontariusze niemedyczni starają się, by ten okres życia, który choremu pozostał, mógł przeżyć jak najlepiej.
Posługa naszego hospicjum nie kończy się w momencie śmierci pacjenta. Ona trwa nadal. Zmienia jedynie swój wymiar. Adresatem pomocy staje się wtedy pogrążona w żałobie rodzina, która może liczyć m.in. na pomoc psychologa, także poprzez terapię dla osób w żałobie. Szczególną troską otaczamy osierocone dzieci.

Również dla osób, które nie są objęte opieką naszego Hospicjum oferujemy odpłatne wypożyczenie takiego sprzętu jak: łóżka sterowane pilotem z systemem przeciwodleżynowym, kule, balkoniki itp. Więcej w zakładce „Wypożycz sprzęt”.

Zakładając Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio” bardzo chcieliśmy powołać również hospicjum stacjonarne, adaptując na jego potrzeby budynek starej szkoły podstawowej w Byczynie. Niestety daleko niewystarczające środki finansowe zebrane tylko od darczyńców, umożliwiły zakup niezbędnego sprzętu dla opieki domowej, ale uczyniły niemożliwym przejęcie od gminy, remont i utrzymanie dużego budynku. Z bólem serca zmuszeni byliśmy w styczniu 2005r. zrezygnować z darowizny budynku, a tym samym otworzenia w niedalekiej przyszłości hospicjum stacjonarnego.

Przyjęcie do domowej opieki hospicyjnej odbywa się na zasadzie skierowania od lekarza prowadzącego.
Naszych drogich chorych, z całego powiatu kluczborskiego, prosimy zgłaszać pod następującymi numerami telefonów:

77 413-43-38 – Biuro Stowarzyszenia (ul. Paruszowicka 2, Byczyna) czynne w piątek 9.00 – 14.00.

604-963-419 – Lekarz

Informacje dotyczące wypożyczenia sprzętu dostępne są wyłącznie pod numerem telefonu Biura Stowarzyszenia.