Sprawozdania finansowe

Na tej stronie chcielibyśmy przedstawić wszystkim zainteresowanym, sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok:

2022

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2022 rok
Sprawozdanie z działalności NZOZ za 2022 rok
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2022 rok

2021

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021 rok
Sprawozdanie z działalności NZOZ za 2021 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 rok
Rachunek zysków i strat za 2021 rok
Balans za 2021 rok
Informacja dodatkowa za 2021 rok

2020

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020
Sprawozdanie z działalności z NZOZ za 2020
Sprawozdanie merytoryczne 2020
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020
Rachunek zysków i strat 2020
Bilans za rok 2020
Informacja dodatkowa 2020

2019

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019
Sprawozdanie z działalności z NZOZ za 2019
Sprawozdanie merytoryczne 2019
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019
Rachunek zysków i strat 2019
Bilans za rok 2019
Informacja dodatkowa 2019

2018

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018
Sprawozdanie z działalności z NZOZ za 2018
Sprawozdanie merytoryczne 2018
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018
Rachunek zysków i strat 2018
Bilans za rok 2018
Informacja dodatkowa 2018

2017

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017
Sprawozdanie z działalności z NZOZ za 2017
Sprawozdanie merytoryczne 2017
Wprowadzenie do sprawozdania 2017
Rachunek zysków i strat 2017
Bilans 2017

2016

Sprawozdanie merytoryczne 2016
wprowadzenie do sprawozdania 2016
Rachunek wyników 2016
Bilans 2016
Informacja dodatkowa 2016
Sprawozdanie z działalności Zarządu 2016
Sprawozdanie z działalności NZOZ 2016

2015

sprawozdanie merytoryczne 2015
Wprowadzenie do sprawozdania 2015
bilans 2015
Rachunek zysków i strat 2015
informacja dodatkowa 2015
Sprawozdanie z działalności Zarządu 2015
Sprawozdanie z działalności NZOZ 2015

2014

sprawozdanie merytoryczne 2014 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2014
Rachunek zysków i strat 2014
Bilans 2014
Informacja dodatkowa 2014
Sprawozdanie z działalności Zarządu 2014
Sprawozdanie z działalności NZOZ za 2014

2013

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Rachunek wyników za 2013 rok
Bilans za 2013 rok
Informacja dodatkowa za 2013 rok
Oświadczenie w sprawie sprawozdania finansowego
Sprawozdanie merytoryczne 2013
Sprawozdanie z działalności NZOZ w 2013 roku
Sprawozdanie z działalności zarządu w 2013 roku
Protokół z Walnego Zebrania Członków
Sprawozdanie z wydatkowania środków z 1%

2012

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Rachunek wyników za 2012 rok
Bilans za 2012 rok.
Informacja dodatkowa za 2012 rok
Oświadczenie
Sprawozdanie merytoryczne 2012
Aktualny Statut Stowarzyszenia
Protokół z Walnego Zebrania Członków 21.03.2013
Sprawozdanie z wydatkowania środków z 1%

2011

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok.
Rachunek wyników za 2011 rok
Bilans za 2011 rok.
Informacja dodatkowa za 2011 rok
Oświadczenie
Sprawozdanie z działalności NZOZ za 2011 rok
Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2011 rok

2010

Bilans Stowarzyszenia na dzień 31.12.2010.
Sprawozdanie z działalności zarządu
Rachunek wyników za 2010 rok.
Sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie z działalności NZOZ za 2010.
Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok.
Informacja dodatkowa 2010 rok
Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za 2010 rok

2009

Bilans Stowarzyszenia na dzień 31.12.2009.
Protokół Komisji Rewizyjnej
Protokół z Walnego Zebrania Członków.
Sprawozdanie zarządu.
Sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie z działalności NZOZ za 2009.
Sprawozdanie z wydatkowania środków z akcji 1%.
Sprawozdanie z działalności NZOZ za 2008 rok.
Zestawienie zakupionego sprzętu medycznego w 2009.

2008

Bilans Stowarzyszenia na dzień 31.12.2008.
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Protokół z Walnego Zebrania Członków
Rachunek wyników 
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2008 rok.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego.
Sprawozdanie z działalności NZOZ za 2008 rok.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2008 roku.
Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2008 rok.
Zestawienie zakupionego w 2008 roku sprzętu medycznego

2007

Bilans Stowarzyszenia na dzień 31.12.2007.
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z dnia 07.03.2008.
Protokół z Walnego Zebrania Członków z dnia 15.03.2008.
Rachunek wyników – ogółem za okres 1.01.-31.12.2007 Stowarzyszenie.
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2007 rok.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego.
Sprawozdanie z działalności NZOZ za 2007 rok.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2007 roku.
Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2007 rok.

2006

Bilans Stowarzyszenia na dzień 31.12.2006
Rachunek wyników 01.01.2006 – 31.12.2006
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia i NZOZ-u za 2006 rok
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2006 rok jako Organizacji Pożytku Publicznego – 1% 
Sprawozdanie z działalności zarządu Stowarzyszenia oraz funkcjonowania NZOZ-u za 2006 rok. 

2005

Sprawozdanie z rozliczenia środków finansowych pozyskanych z 1%
Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2

2005

Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3
Załącznik nr. 4
Załącznik nr. 5

2004 

Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3