Zarząd

Prezes
Sławomir Kołecki
tel.: 600 453 032

Wiceprezes
Janusz Cholewiński
tel.: 604 963 419

Sekretarz 
Ewa Rojowska
tel.: 784 210 704

Skarbnik 
Krzysztof Maszkowski
tel.: 785 556 676

Członkowie Zarządu
Agnieszka Dąbrowska
Joanna Steinberger

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

Stanisław Wołkowicz – Przewodniczący

Ewelina Ewertowska
Róża Kaniewska