Sprzęt medyczny

 Dla osób, które nie są pacjentami naszego Hospicjum oferujemy odpłatne wypożyczanie poniższego sprzętu medycznego:

  Łóżka sterowane pilotem z materacem przeciwodleżynowym oraz powłoką membramed :

a) 120 zł od dnia wypożyczenia do 30 dnia korzystania włącznie z tytułu zwrotu kosztów wydania z magazynu i przyjęcia do magazynu, montażu i demontażu przez wykwalifikowanego pracownika N.Z.O.Z. Hospicjum Domowe, a także kosztów serwisowania, dezynfekcji oraz amortyzacji ww. sprzętu
b) 100 zł za każde kolejne rozpoczęte 30 dni korzystania (licząc od 31 dnia) z tytułu amortyzacji
c) wypożyczenie na okres od dnia 91 jest możliwe jedynie na pisemny uzasadniony wniosek Korzystającego (lub Osoby występującej w Jego imieniu) po zasięgnięciu pozytywnej opinii Zarządu Stowarzyszenia podjętej w drodze uchwały.

 Inny sprzęt (kule, balkoniki, chodziki) :

a) 15 zł za każde rozpoczynające się 30 dni korzystania z tytułu serwisowania i amortyzacji.

Odbiór sprzętu we własnym zakresie (łóżko jest składane).

Opłaty za wypożyczany sprzęt uiszcza się bezpośrednio na konto Stowarzyszenia:
Bank Spółdzielczy Namysłów O/Byczyna
39 8890 1040 0005 6052 2005 0001

Telefon: 785 556 609

Zemanta Related Posts Thumbnail