Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej realizuje projekt : „Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich, współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.”

przez | 6 grudnia 2022

„Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich, współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.”

„Nowy model funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich” został opracowany i sprawdzony w praktyce przez Fundację Hospicjum Proroka Eliasza. Jest to jedna z tzw. innowacji społecznych, czyli nowatorskich rozwiązań odpowiadających na realne potrzeby społeczne, które były dopracowywane i testowane przy wsparciu Inkubatora pomysłów – wspólnego przedsięwzięcia Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, miasta Gdyni, miasta Warszawy oraz firmy Ecorys sp. z o.o

Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej zaangażowało się w projekt Skalowanie…

Cele oraz główni odbiorcy: 

W ramach realizacji grantu zwiększymy dostępność opieki przez realizacje opieki wytchnieniowej, co w znaczny sposób wesprze rodziny opiekujące się osobami wymagającymi stałej opieki.

Odbiorcami innowacji będą osoby dorosłe zamieszkujące tereny wiejskie, chorujące na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby, w przypadku których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe wymagające opieki i opiekunowie tych osób.

Każdy Pacjent objęty grantem opracowany będzie miał opracowany indywidualny plan usług wynikający z jego stanu zdrowia i sytuacji społecznej. Plan ten odzwierciedlać będzie sytuację aktualną oraz będzie zakładać możliwość modyfikacji w zależności od stanu zdrowia i zmian w sytuacji bytowo – społecznej. Plan zostanie przygotowany i przyjęty przez zespół medyczny, po pierwszorazowej kwalifikującej wizycie lekarskiej. Na zakres indywidualnego planu usług będą mieli wpływ wszyscy członkowie zespołu opieki domowej pełniący poszczególne funkcje.

Wszyscy Pacjenci – odbiorcy ostateczni – będą mieli dostęp do specjalistycznej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej oraz usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki – realizowane przez wizyty w miejscach zamieszkania pacjentów.

Pacjenci i ich najbliżsi w miarę potrzeb będą też korzystać z pomocy psychologicznej,  oraz  posługi kapelana.

Zadaniem opiekuna/opiekunki jest świadczenie opieki wytchnieniowej rozumianej jako czasowa usługa opiekuńcza nad osobą wymagającą stałej opieki świadczona w zastępstwie za opiekuna domowego (np. współmałżonka, rodzica, dorosłe dzieci) w związku m.in. z jego potrzebami załatwienia spraw dnia codziennego lub odpoczynkiem.

Dzięki wdrożeniu innowacji osiągniemy następujący rezultat:

10 dorosłych osób nieuleczalnie bądź przewlekle  chorych z terenów wiejskich powiatu kluczborskiego skorzysta z usług opieki domowej.

Wartość projektu to: 100 000,00 zł. 

Całość finansowana jest z Funduszy Europejskich. 

Komentarze

komentarze