Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej zakupiło torby dla zespoły medycznego!

przez | 26 stycznia 2023

Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej realizując projekt :

“Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.”

Zakupiło torby dla personelu medycznego.

 

Komentarze

komentarze