Kolejne wsparcie ze strony Zakładu Karnego w KluczborkuKadra penitencjarna Zakładu Karnego w Kluczborku podejmuje szereg działań, aby czas spędzony w izolacji penitencjarnej gwarantował optymalne uspołecznienie skazanych. Dlatego 5 października br. Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku mjr Grzegorz Zakowicz przekazał zebrane środki pieniężne Prezesowi Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio w Smardach Sławomirowi Kołeckiemu .

Środki w wysokości 1335 zł na rzecz hospicjum przekazało 38 skazanych z kluczborskiego zakładu karnego, którzy już po raz trzeci wzięli udział w tej dobroczynnej akcji. Pomysłodawcą, jak również organizatorem przedsięwzięcia jest st. wychowawca działu penitencjarnego por. Roma Ziemiańska – Prądzyńska.

Warto podkreślić, że tego typu oddziaływania resocjalizacyjne zmierzają  m.in. do kształtowania i utrwalenia w skazanym poczucia odpowiedzialności, dyscypliny społecznej, postawy obywatelskiej, szacunku dla innych, kultury życia codziennego oraz twórczego funkcjonowania w społeczeństwie.

Tekst: st. szer. Grzegorz Adamczyk
Zdjęcia: por. Roma Ziemiańska-Prądzyńska

Bardzo dziękujemy za wieloletnie wsparcie i pomoc, jakie otrzymujemy ze strony Zakładu Karnego w Kluczborku.

 

Komentarze

komentarze