Rozwój wolontariatu hospicyjnego poprzez utworzenie Centrum Wolontariatu w Hospicjum Stacjonarnym w Smardach Górnych ul. Wielka 2

By | 10 June 2022

Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio realizuje projekt pod nazwą: 

 “Rozwój wolontariatu hospicyjnego poprzez utworzenie Centrum Wolontariatu Hospicjum Stacjonarnego w Sardach

Górnych ul. Wielka 2″

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach projektu planowane jest:

  1. 1. Utworzenie Centrum Wolontariatu w siedzibie Hospicjum
  2. Organizacja cyklu spotkań dla uczniów oraz osób dorosłych promujących ideę

wolontariatu hospicyjnego-akcyjnego i medycznego.

  1. Szkolenie podstawowe w zakresie wolontariatu medycznego.

 

Suma wszystkich kosztów: 12 500, 00 zł

Planowana kwota dotacji : 10 000,00 zł

wkład własny finansowy: 2 500,00 zł

Termin realizacji projektu: 31.10.2022

Komentarze

komentarze