Odstąpienie – zakład św. JózefaUchwałą z dnia 20.05.2009 Zarząd Stowarzyszenia „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio” odstąpił od utworzenia hospicjum stacjonarnego w budynku po byłym szpitalu wewnętrznym w Wołczynie, będącym własnością Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Katowicach.

Powodem rezygnacji były narastające w ostatnim czasie rozbieżności dotyczące warunków użytkowania budynku, jak i udziału Sióstr Elżbietanek w kosztach remontu. Zarząd uznał także, że po przeprowadzonych w ostatnim czasie rozmowach, między Zgromadzeniem a Stowarzyszeniem i sformułowaniu stanowiska Zgromadzenia, zarysowana bardziej szczegółowa wizja tworzenia wspomnianego hospicjum, jest znacząco rozbieżna od planów Stowarzyszenia.

Mając na uwadze potrzebę utworzenia w naszym powiecie hospicjum stacjonarnego, Zarząd zwrócił się do Burmistrza Kluczborka, Pana Jarosława Kielara z prośbą o pomoc w znalezieniu odpowiedniej nieruchomości. Odpowiedź oraz konkretna pomoc nastąpiła bardzo szybko. Został zaproponowany budynek po byłej szkole podstawowej w Smardach (6 km od Kluczborka). Zarząd po wizytacji budynku, analizie dokumentacji oraz konsultacjach z architektami, zdecydował o możliwości usytuowania w nim hospicjum stacjonarnego.
W dniu 3.06.2009 Radni Gminy Kluczbork podczas sesji, jednogłośnie podjęli uchwałę o nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości Stowarzyszeniu, które tym samym stało się właścicielem budynku. Akt własności ułatwi proces pozyskiwania środków finansowych na jego remont i adaptację.

Stowarzyszenie w dalszym ciągu pragnie, tak szybko na ile pozwolą wielkości pozyskiwanych środków finasowych, uruchomić pełen ciepła, troski i miłości dom hospicyjny, w którym bezpłatną opiekę i pomoc medyczną, pielęgniarską, psychologiczną, prawną, rehabilitacyjną i duchową znajdą wszyscy mieszkańcy powiatu kluczborskiego znajdujący się w ostatniej, terminalnej fazie choroby nowotworowej. Dom w którym podobnie jak w prowadzonym przez Stowarzyszenie hospicjum domowym, pacjent i jego rodzina są najważniejsi.

 

Komentarze

komentarze