Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy hospicjum stacjonarnego w SmardachW dniu 03.10.2018r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio podpisało z Zarządem Województwa Opolskiego reprezentowanym przez Marszałka Andrzeja Bułę i Wice Marszałka Stanisława Rakoczego, umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Poprawa jakości opieki medycznej poprzez realizację robót budowlanych, zakup sprzętu i wyposażenia dla Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Smardach Górnych”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Otrzymane dofinansowanie to 1 226 402,95 co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wspomniane dofinansowanie obejmuje:

  • Roboty ogólnobudowlane, dostawę i montaż windy.
  • Dostawę i montaż instalacji solarnej.
  • Dostawę i montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji.
  • Wykonanie instalacji przyzywowej.
  • Zakup sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia

 

Komentarze

komentarze