Podziękowania dla starostypiotr_pospiech

Dziękujemy Panu Staroście Piotrowi Pośpiechowi za zorganizowanie z dniu 20.02.2009 wspaniałego Balu Charytatywnego przy okazji wręczania statuetek Kluczborskiego Plastra Miodu z którego dochód w wysokości 3 500 zł został przekazany na rzecz tworzonego przez nas hospicjum stacjonarnego.

Dziękujemy również Pani Prezes Renacie Jażdż-Zaleskiej, oraz Panu Wiceprezesowi Józefowi Maciołkowi z Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku, za przekazanie nam podczas wspomnianego Balu nowoczesnej dwustrzykawkowej pompy infuzyjnej o wartości 4 500 zł

Komentarze

komentarze